Rolls-Royce fullfører oppkjøpet av Siemens’ Electric and Hybrid-Electric aerospace propulsion business

Rolls-Royce har fullført oppkjøpet av den elektriske og hybridelektriske fremdriftsvirksomheten for aviation fra Siemens (tidligere kjent som eAircraft-Business). Dette etter en periode med konsultasjoner med de ansatte. Avtalen om oppkjøp ble gjort kjent i juni 2019 og understreker hvordan den utvilkingen Siemens har stått for passer inn i selkapets strategi om å gjøre «elektrisitet til

Aero-Nor AS Nordisk distributør for Flight Design

Lift Air som nå eier Flight Design GmbH har valgt Aero-Nor AS til distributør av selskapets produkter og modeller i Norden. Aero-Nor har siden 2017 vært salgsagent for selskapet i Norge Dette betyr at Aero-Nor AS fra 2019 har etablert en stab med både selgere og teknisk personell som hjelper kunder over hele Norden. Aero-Nor