Rolls-Royce fullfører oppkjøpet av Siemens’ Electric and Hybrid-Electric aerospace propulsion business

Rolls-Royce har fullført oppkjøpet av den elektriske og hybridelektriske fremdriftsvirksomheten for aviation fra Siemens (tidligere kjent som eAircraft-Business). Dette etter en periode med konsultasjoner med de ansatte. Avtalen om oppkjøp ble gjort kjent i juni 2019 og understreker hvordan den utvilkingen Siemens har stått for passer inn i selkapets strategi om å gjøre «elektrisitet til